„Żołnierz i filozof. Tadeusz Kościuszko” dr Piotr Napierała

Tak autor się reklamuje:
„Na temat Tadeusza Kościuszki napisano już bardzo wiele. Pisano o nim jako Naczelniku powstania, bojowniku o wolność Stanów Zjednoczonych, fortyfikatorze i inżynierze artylerii. A przecież – o czym milczą wcześniejsze biografie – nad Kościuszką z pola chwały wybijał się czasem inny Kościuszko: człowiek oświecenia, obrońca wolności i świeckości, nowoczesny obywatel, liberalny i demokratyczny patriota. Książka Piotra Napierały ma ambicję wypełnienia tej luki.


Opublikowano

w

przez

Tagi: